WIE ZIJN WIJ EN WAAROM VINDEN WIJ DAT DE HUISARTSEN ‘VERZUIPEN’?

 

Al jarenlang borrelt en gist het in de huisartsenwereld. Steeds meer taken worden op het bord van de praktijkhouders geschoven, allerlei vaccinaties, een groot deel van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), uit het ziekenhuis overgehevelde langdurige zorg voor chronisch zieken, er komt geen eind meer aan. Recentelijk was de beslissing van de tweede kamer dat de abortuspil wel door de huisarts kan worden voorgeschreven, het zoveelste bewijs van de taakverzwaring die ons beroep teistert. Huisartsen en hun vertegenwoordigers hebben veel moeite om nee te zeggen (blijkbaar), maar jonge huisartsen die een tijdje aan de realiteit van een (opleidings)praktijk hebben gesnuffeld, stappen mede hierdoor niet meer zo gemakkelijk in het praktijkhouderschap. Ketens van door private equity gefinancierde bedrijven ruiken hun kansen: met een tot op het bot uitgeklede video-zorg, die de kernwaarden van ons prachtige vak geen recht doet, beloven ze hun geldschieters gouden bergen (over de rug van de arme patiënt).

De toenemende onvrede over de ontwikkelingen – en de rol van verzekeraars en overheid daarin – kwam najaar 2021 tot een uitbarsting met de aangekondigde Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders), u kunt er hier, hier en hier alles over lezen. Op Facebook waren praktijkhouders en waarnemers eensgezind: dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Nog meer zinloze tijdverkwanseling voor praktijkhouders, andermaal compleet veroorzaakt door het onophoudelijke en groeiende wantrouwen van verzekeraars en overheden. Vooral toen de LHV (landelijke huisartsen vereniging) haar beschaafde en krachteloze verzet tegen deze onzinnige taakverzwaring opgaf en daarvoor in de plaats met een handleiding kwam hoe maar weer te voldoen aan de zoveelste set eisen die aan praktijkhoudende huisartsen werden gesteld, knapte er (massaal) iets.

Sindsdien is er een wisselende maar vastberaden groep vrijwilligers voluit bezig om het beroep praktijkhoudend huisarts weer in te kaderen tot normale proporties, met als achterliggende bedoeling om aanstaande collega’s lucht en ruimte te verschaffen dichtbij de patiënten continuïteit van zorg te bieden. Er is geen bestuur, er is geen leider en er is geen budget. Iedereen kan helpen, en we doen niet aan organisatie. #helpdehuisartsverzuipt

Nico Terpstra