Nieuws

Op bezoek bij de NZa

Als je samen om tafel gaat zitten, komt het gesprek op gang. Dat is wat Yoav Senft, Daisy Pors en ik wederom ervoeren, toen we namens #helpdehuisartsverzuipt aan mochten schuiven bij Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De zorg verandert en huisartsen proberen zich te handhaven als onvrijwillig antwoord op dilemma’s die hierdoor ontstaan. Het huisartsenvak is, zoals Nabil Bantal in #khalidensophie zo mooi beschreef, als een Zwitsers zakmes; als je daar steeds meer keukengerei aan toevoegt, past het op een goed moment niet meer in je zak en verliest het functionaliteit. Efficiënt? In het begin misschien. Effectief? Nee. En daarmee boet deze ontwikkeling ook in aan efficiëntie.

Dankbaar kijken we terug op een fijn gesprek waar we onze zorgen konden delen, aan de hand van de #verscheurkalender. Het was een warm bad, waarin net als bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maatschappijbrede zorgbelangen voorop werden gesteld. We kijken uit naar het vervolg, gericht op het afstemmen van plannen en visies.

#zorgvoordezorg = #zorgvoordepatient #duizenddingendoekje #ontregeldezorg #beldehuisartsmaar #eerstelijn #iedereeneenhuisarts
Derk Runhaar Vanessa Huijbens Nico Terpstra Hedwig Vos

Aanbieden verscheurkalender aan de Tweede Kamer

Wat verwacht u van de huisarts? Iemand die de tijd neemt?

Met die vraag gingen Nico Terpstra en Daisy Pors gisteren op pad.
Zo zijn wij in de statenpassage beland, We spraken met Bart SmalsJacqueline van den HilJoba van den Berg en Liane den Haan. Hartverwarmend om zo warm onthaalt te worden. We spraken over de druk in de huisartsenzorg, over onzinnige zorg, over de moeilijke huisvesting en de verantwoordelijkheid hiervoor van gemeentes (in mijn geval Gemeente Den Haag). Helaas was er maar kort tijd om de verscheurkalender toe te lichten. Wij hebben namens #helpdehuisartsverzuipt meerdere scheurkalenders achter gelaten.

We hopen dat er binnenkort #Kamervragen gesteld gaan worden over de inhoud van de verscheurkalender en over hoe we de eerste lijn overeind kunnen houden.

Uit onderzoek is gebleken dat een vaste huisarts, die de tijd neemt, leid tot minder onnodige verwijzingen naar de tweede lijn en minder zorgkosten.

Uiteindelijk willen we toch allemaal het zelfde? Passende zorg, met meer tijd voor de patiënt.

Ook een kalender downloaden?
NOS artikel lezen? https://lnkd.in/e_uYq82B
Lokale nieuws uit Leiden lezen? https://lnkd.in/ejAexDmG
Lokale nieuws uit Den Haag lezen? https://lnkd.in/eZWdrwJt
#iedereeneenhuisarts #onzinnigezorg #helponshelpen

Ontregel de zorg

Wil jij ook minder administratieve lasten? Makkelijker een praktijk over kunnen doen/nemen?

Gisteren sprak ik Naomi Rumnit en Janina Spaans-Schrier. In het kader van ontregel de zorg. We spraken over de mogelijke acties die ik en ook die Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan nemen om het praktijkhouderschap aantrekkelijker te maken. Het was een fijn gesprek. Zo heb ik geleerd gisteren dat terminaal verklaringen niet meer nodig zijn!

Spelregels

Ik hoop dat er een centrale website komt met alle verwijs spelregels naar MSZ, naar GGZ, naar VVT etc. etc. Dan is het voor mij ook duidelijker wanneer iets moet, of wanneer iets, zoals een terminaal verklaring, niet meer hoeft.

Ontregel de zorg: Praktijkovername

Ook hoop ik dat het makkelijker wordt gemaakt om praktijken over te nemen. Wanneer er een praktijk wordt overgenomen veranderd er soms niet heel veel.

Bijvoorbeeld: Ik ben nu onderdeel van een maatschap, mijn maat vertrekt over 1 jaar. Als ik geen nieuwe maat vind, dan veranderd mijn KVK code. Echter: de naam van de praktijk, het rekeningnummer, het adres, het telefoonnummer, de website, de patiëntenpopulatie veranderd niet. Alles blijft het zelfde. Toch zou het mij 20 (twintig is geen typefout) werkdagen kosten om alles opnieuw te regelen omdat het KVK nummer veranderd. Had onze praktijk nu een BV in plaats van een maatschap? dan was dit niet nodig geweest.

Vektis heeft nu AGB-code op vestiging en op naam. Als het nu eens mogelijk was om in sommige gevallen een vestigings AGB-code te koppelen aan een nieuw KVK nummer, dan scheelt dat effectief 20 werkdagen aan werk. Deze tijd kan de dokter, wat mij betreft, beter besteden aan de patiënt. Sommige dokters besteden dit uit naar andere partijen. Dit is zonde van het gemeenschapsgeld als je het mij vraagt. Ontregel de zorg!

In gesprek met de NVSHA

Hoe denk jij dat de zorg er over 10 jaar uitziet? Wat zijn voor jou belangrijke aspecten in de organisatie van de zorg?

Vandaag hebben Isabel van Hövell-Ullmann en ik een heel goed gesprek gehad met David Baden, voorzitter van de NVSHA (Nederlandse Vereniging van SpoedeisendeHulp-Artsen). Wij boden hem namens #helpdehuisartsverzuipt de #verscheurkalender aan.

Wat fijn om collega’s te hebben die actief met ons mee denken hoe we de spoedzorg en de eerste lijn overeind kunnen houden!

Visie

We delen de visie om te sturen op effectiviteit van zorg, en zo tot meer efficiëntie te komen. Om niet in te zetten op minder zorgaanbod, maar op minder onzinnige defensieve diagnostiek, minder checkboxen, minder formulieren, minder protocol-denken, meer op maat-werk met meer tijd voor de patiënt. Dit levert in de SEH- en huisartsensetting betere, goedkopere zorg op.

De feiten op een rij

Als je alle protocollen afzet tegen op-maat-werk van de dokter, dan wint in onderzoeken altijd het op-maat-werk van de dokter. Uit onderzoek komt ook dat vaste dokters zorgen voor minder verwijzingen en minder onzinnige verwijzingen naar de SEH.

Hoe meer het vastloopt in de eerste lijn door toegenomen werkdruk, hoe meer onzinnige verwijzingen. Waardoor het meer het vastloopt op de SEH, en huisartsen weer meer terugkrijgen, terwijl er toch nog specialistische zorg nodig is. Hierdoor loopt de zorg spaak.

Vaste dokters

De overheid zet in op centralisatie met het verdwijnen van zorgaanbod, substitutie, protocollering en controle. Dit gebeurt in alle takken van zorg. Als SEH’s geld kosten, dan halen we er toch een aantal weg? Als huisartsen vastlopen door administratielast en het verdwijnen van zorgaanbod, dan nemen ze toch extra personeel aan om huisartsenzorg te leveren? Hiermee versnipperen we de zorg, wat een verarming is van de spoedzorg en eerste lijn.

Echt zorgkosten besparen? Zet in op vaste dokters, zet in op laagdrempelige zorg, met minder regeldrang. Hoe minder we bezig zijn met onzinnige zorg, hoe meer tijd we overhouden om patiënten te zien.

Ook de Verscheurkalender downloaden? 

Zorginstituut Nederland

4 maart mocht ik samen met Hedwig Vos namens help de huisarts verzuipt om de tafel met Theo Hiemstra van Zorginstituut Nederland. Wij hebben hem de #verscheurkalender aangeboden. Wij gingen in gesprek over de eerste lijn en de #onzinnigezorg. Om hem een goed beeld te geven hebben we hem op onze plek laten plaatsnemen.

We hebben gesproken over de kracht van de eerste lijn en daarmee ook haar zwakte. Huisartsen zijn iedere dag laagdrempelig te bereiken voor alle patiënten en andere samenwerkende partners. Door veel #onzinnigezorg en te schrappen kunnen wij ook goed bereikbaar blijven.

Samen tegen onzinnige zorg!

Verscheurkalender downloaden? Klik hier

#meertijdvoordepatiënt
#duizenddingendoekje
#iedereeneenhuisarts
#eerstelijn

In gesprek met de LHV

Op dinsdag 1 maart ging ‘Help de huisarts verzuipt’ in gesprek met de LHV, die vertegenwoordigd werd door Mirjam van ’t Veld, voorzitter, Paul van Rooij, directeur en Aard Verdaasdonk, secretaris. Namens onze activistische huisartsen-beweging bepleitten huisartsen Hedwig Vos en Nico Terpstra een steviger opstelling van de LHV op de dossiers die in ons manifest worden opgesomd. De LHV krijgt vaak kritiek op hun als inert ervaren handelwijze, de drie LHV-bestuurders bepleitten een route van stille diplomatie om zoveel mogelijk voor de huisartsen binnen te halen bij het voor huisartsen best gunstige regeerakkoord dat momenteel in Den Haag wordt geconcipieerd.

Actie voeren wordt gezien als gevaarlijk voor de goede zaak, maar niet omdat de LHV angstig is om weer door de ACM aangepakt te worden. Belangrijkste reden is om aan tafel te blijven zitten als LHV. ‘Help de huisarts verzuipt’ vindt dit jammer, want na Bas Vos lijkt er eigenlijk nimmer meer een hard standpunt ingenomen te zijn op belangrijke dossiers. De successen van die bescheiden opstelling zijn ook bescheiden. Niettemin is het wel duidelijk dat het LHV-presidium het beste met de huisartsen voor heeft, en bestaat uit politiek sensitieve en welwillende bestuurders. Wij hebben daarom onze steun aangeboden als denktank of zo u wil als ‘red team’. Het is nu aan de LHV om met resultaten te komen, want – dat hebben we duidelijk aangegeven – het is nu of nooit in huisartsenland, als wij er weer bekaaid afkomen, blijft alleen nog buitenparlementaire actie over.

Kuipers op bezoek

Wat een dankbare dag. Vandaag kreeg ik, samen met Isabel van Hövell-Ullmann de kans om met Ernst Kuipers om de tafel te gaan. Wij hebben hem een Verscheurkalender mogen aanbieden.

Het huisartsen vak is een prachtig vak. Iedereen heeft een huisarts, huisartsen staan dicht bij de patiënten en leveren veel en laagdrempelige zorg. Met veel plezier oefen ik mijn vak uit, en met veel plezier wil ik dat graag blijven doen. De Verscheurkalender is specifiek niet bedoeld om te klagen, deze is juist bedoeld op om een ludieke manier, structurele onzinnige zorg kenbaar te maken. Juist om de eerste lijn te versterken, en te behouden. Om er voor te zorgen dat huisartsenzorg patiënt gericht blijft. Een vitale eerste lijn is van cruciaal belang voor de hele zorgketen in Nederland.

Steeds meer en meer collega’s haken af, of willen geen praktijkhouder worden. Dit zien we terug aan de grote commerciële partijen die er ontstaan. Mijn inziens is dit een verarming van de eerste lijn. En voor de huisarts praktijkhouders die overblijven worden de praktijken groter en drukker. Ook de ANW diensten worden drukker en meer. Ik werk parttime, meer dan 40 uur per week (in huisartsen wereld is 40 uur parttime). En besteed denk ik 30% van mijn tijd aan onzinnige zorg.

Als jonge huisarts geloof ik er in dat wij het samen moeten doen. Ik ben immers de gastheer op mijn eigen feestje. Dus als er meegedacht moet worden, of als er wat gedaan moet worden, dan help ik graag mee. En vandaag kreeg ik die kans! Zo trots!

Wil je de verscheur kalender downloaden? Klik hier

#ontregeldezorg
#onzinnigezorg
#verscheurkalender
#iedereenheefteenhuisarts
#ingesprekmetdeminister
#helpdehuisartsverzuipt
#parttimejob of toch #fulltimejob?

Email

info@helpdehuisartsverzuipt.nl