Manifest

Lees hier ons manifest

Manifest 2022

Overwegende dat inmiddels bewezen is dat een vertrouwde ’eigen’ huisarts goed is voor patiënten én voor de zorgkosten, overwegende dat praktijkhouders de ’ziel’ van een eerstelijnszorg-praktijk zijn, volgen hier 10 eisen aan politiek en zorgverzekeraars om de acute crisis die huisartsen – en in het bijzonder praktijkhoudende huisartsen – thans treft, af te wenden:

 1. Wij eisen kleinere praktijken met behoud van inkomsten. Hierdoor zijn langere consulten mogelijk, waardoor er meer zorg op de juiste plek kan worden gegeven. De patiënten zijn beter af, en de overbelasting van huisartsen daalt. Het praktijkhouderschap wordt daardoor aantrekkelijker, en dat is een must.
 2. Administratieve belasting van huisartsenpraktijken moet over de volle breedte omlaag; om te beginnen moet de belachelijke Wtza-papierwinkel onmiddellijk van tafel. Huisartsen werken daar niet aan mee.
 3. Huisvesting voor (startende) huisartsen moet betaalbaar worden en blijven. De vrijblijvendheid van lokale overheden moet ophouden.
 4. Drastische aanpak van de ANW-zorg:
  *  ontkoppelen verplichte diensten van het praktijkhouderschap per 1 januari 2023.
  *  oprichten coöperaties die de ANW-zorg organiseren, onder verantwoording van zorgverzekeraars maar met de leiding in handen van huisartsen.
 5. In deze nieuwe dienstsituatie staat het voor alle huisartsen, zowel praktijkhoudend als niet-praktijkhoudend, vrij zich voor diensten in te schrijven. De zorgverzekeraar is (via een coöperatie) verantwoordelijk voor de invulling van alle diensten. Er mogen daarbij geen tariefafspraken worden opgelegd door zorgverzekeraars.
 6. De arbeidstijdenwet moet ook voor huisartsen gaan gelden bv in de vorm van een maximaal aantal gewerkte uren per 24 uur.
 7. Vertrouwen van zorgverzekeraars in de professionaliteit van huisartsen moet weer de hoeksteen van het zorgsysteem worden.
 8. De GGZ en de ziekenhuisspecialisten moeten ophouden om hún werk bij huisartsen neer te leggen. Overbelasting exporteren kan echt niet meer en dat wordt door huisartsen als minder collegiaal gezien.
 9. Het praktijkhouderschap is bewezen de beste aanpak voor de eerstelijnszorg, daarom dient de praktijkhouder een veel aantrekkelijker positie te krijgen onder meer door het overnemen en uitvoeren van deze stellingen.
 10. Digitale eerstelijnszorg kan hoogstens een beperkte rol als hulpmiddel spelen

Ondertekend door een groep zeer bezorgde en overbelaste huisartsen en praktijkmanagers die eigenlijk té vermoeid zijn voor actie maar anders bang zijn dat ze verzuipen.

 

Email

info@helpdehuisartsverzuipt.nl