Daisy Pors, Isabel van Hövell-Ullmann, Derk Runhaar, Yoav Senft, Nico Terpstra, Hedwig Vos, Vanessa Huijbens

 

Praktijkhouders, HID(HA)’s en waarnemers maken zich zorgen over de toekomst van goede huisartsenzorg. Vele signalen op facebook, de media maar vooral  ook in de wandelgangen van de dagelijkse praktijk hebben geleid tot de oprichting van de beweging ‘Help, de huisarts verzuipt’.

Onze eerste daad was gezamenlijk een manifest opstellen met in totaal tien pijnpunten van de huisartsenzorg. En zoals het huisartsen betaamt meteen maar ook mét aanbevelingen voor oplossingen van deze tien pijnpunten. Het manifest is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder volgt de onderbouwing  van de 10 punten van ons manifest.

Wij zien het manifest als een krachtig statement dat echter niet in steen gebeiteld staat; voortdurend proberen we een luisterend oor te houden voor wat lééft onder huisartsen op social media in kranten en in de wandelgangen en proberen vooral de onderbouwing van ons manifest daarin mee te laten bewegen.

 

1: Meer tijd voor de patiënt

Kleinere praktijken met meer tijd voor de patiënt. Dit zorgt voor betere én goedkopere zorg en bovendien minder overbelasting voor de hulpverleners. Ook blijft de huisarts beter en laagdrempeliger bereikbaar. Zo houden we het praktijkhouderschap aantrekkelijk.

Het werk in de huisartsenzorg neemt toe. Het aantal taken dat inhoudelijk tot het domein van de huisarts hoort neemt toe. De zorgvraag neemt -hand in hand met de vergrijzing- toe en de hoeveelheid administratieve taken neemt ook toe. Daarnaast neemt ook een diversiteit aan administratieve taken die weinig te maken hebben met huisartsenzorg toe.

Niet alleen kwantitatief wordt het werk meer; huisartsenzorg is ook complexer geworden. Bijvoorbeeld omdat veel zorg die voorheen verleend werd in het ziekenhuis nu door de huisarts wordt verleend. Ook worden patiënten eerder door de specialist weer terugverwezen, bijvoorbeeld na een operatie.  Complexere zorgvragen hebben meer tijd nodig. Uit verschillende projecten blijkt dat het loont wanneer huisartsen meer tijd krijgen per consult’. Onder andere in Afferden bleek dat, door patiënten meer tijd te geven, het aantal verwijzingen met een kwart afnam.1 Het project was zo succesvol dat het project moest stoppen van de zorgverzekeraar, omdat het regionale ziekenhuis om dreigde om te vallen. 

 

Praktijk verkleining:

Praktijk-verkleining helpt ons om voldoende aandacht kunnen blijven geven aan de veranderende zorgvraag en daarmee aan onze patiënten. Bijvoorbeeld door met hetzelfde team een kleinere groep patiënten van zorg te bedienen óf door met een ruimer team te kunnen blijven zorgen voor de bestaande patiënten-populatie

Daarnaast veranderen niet alleen onze patiënten, ook de zorgverleners zélf veranderen. Vroeger was de praktijkhoudende huisarts meestal een man met op de achtergrond een echtgenote die niet zelden als de telefoniste, receptionioniste en opvang bij afwezigheid van de huisarts samen ‘de dokter’ vormde. Nu gaat achter iedere voordeur van een huisartsenpraktijk, een compleet team schuil, aangestuurd door de huisarts die zelf in het grootste deel van de gevallen vrouw, moeder en partner is van iemand met een eigen loopbaan.

Een voltijd werkende huisarts anno nu werkt gemiddeld  59 uur per week. De doorsnee parttime werkende huisarts werkt 44 uur per week. Dit is meer dan full-time. Veel jonge huisartsen hebben dus niet de keuze om -net als andere jonge ouders- part-time te werken. Zij zien de oplopende berg werk die op hen af komt en besluiten ook daarom vaak geen praktijk van een gepensioneerde dokter over te nemen.