Hoe denk jij dat de zorg er over 10 jaar uitziet? Wat zijn voor jou belangrijke aspecten in de organisatie van de zorg?

Vandaag hebben Isabel van Hövell-Ullmann en ik een heel goed gesprek gehad met David Baden, voorzitter van de NVSHA (Nederlandse Vereniging van SpoedeisendeHulp-Artsen). Wij boden hem namens #helpdehuisartsverzuipt de #verscheurkalender aan.

Wat fijn om collega’s te hebben die actief met ons mee denken hoe we de spoedzorg en de eerste lijn overeind kunnen houden!

Visie

We delen de visie om te sturen op effectiviteit van zorg, en zo tot meer efficiëntie te komen. Om niet in te zetten op minder zorgaanbod, maar op minder onzinnige defensieve diagnostiek, minder checkboxen, minder formulieren, minder protocol-denken, meer op maat-werk met meer tijd voor de patiënt. Dit levert in de SEH- en huisartsensetting betere, goedkopere zorg op.

De feiten op een rij

Als je alle protocollen afzet tegen op-maat-werk van de dokter, dan wint in onderzoeken altijd het op-maat-werk van de dokter. Uit onderzoek komt ook dat vaste dokters zorgen voor minder verwijzingen en minder onzinnige verwijzingen naar de SEH.

Hoe meer het vastloopt in de eerste lijn door toegenomen werkdruk, hoe meer onzinnige verwijzingen. Waardoor het meer het vastloopt op de SEH, en huisartsen weer meer terugkrijgen, terwijl er toch nog specialistische zorg nodig is. Hierdoor loopt de zorg spaak.

Vaste dokters

De overheid zet in op centralisatie met het verdwijnen van zorgaanbod, substitutie, protocollering en controle. Dit gebeurt in alle takken van zorg. Als SEH’s geld kosten, dan halen we er toch een aantal weg? Als huisartsen vastlopen door administratielast en het verdwijnen van zorgaanbod, dan nemen ze toch extra personeel aan om huisartsenzorg te leveren? Hiermee versnipperen we de zorg, wat een verarming is van de spoedzorg en eerste lijn.

Echt zorgkosten besparen? Zet in op vaste dokters, zet in op laagdrempelige zorg, met minder regeldrang. Hoe minder we bezig zijn met onzinnige zorg, hoe meer tijd we overhouden om patiënten te zien.

Ook de Verscheurkalender downloaden?