Op dinsdag 1 maart ging ‘Help de huisarts verzuipt’ in gesprek met de LHV, die vertegenwoordigd werd door Mirjam van ’t Veld, voorzitter, Paul van Rooij, directeur en Aard Verdaasdonk, secretaris. Namens onze activistische huisartsen-beweging bepleitten huisartsen Hedwig Vos en Nico Terpstra een steviger opstelling van de LHV op de dossiers die in ons manifest worden opgesomd. De LHV krijgt vaak kritiek op hun als inert ervaren handelwijze, de drie LHV-bestuurders bepleitten een route van stille diplomatie om zoveel mogelijk voor de huisartsen binnen te halen bij het voor huisartsen best gunstige regeerakkoord dat momenteel in Den Haag wordt geconcipieerd.

Actie voeren wordt gezien als gevaarlijk voor de goede zaak, maar niet omdat de LHV angstig is om weer door de ACM aangepakt te worden. Belangrijkste reden is om aan tafel te blijven zitten als LHV. ‘Help de huisarts verzuipt’ vindt dit jammer, want na Bas Vos lijkt er eigenlijk nimmer meer een hard standpunt ingenomen te zijn op belangrijke dossiers. De successen van die bescheiden opstelling zijn ook bescheiden. Niettemin is het wel duidelijk dat het LHV-presidium het beste met de huisartsen voor heeft, en bestaat uit politiek sensitieve en welwillende bestuurders. Wij hebben daarom onze steun aangeboden als denktank of zo u wil als ‘red team’. Het is nu aan de LHV om met resultaten te komen, want – dat hebben we duidelijk aangegeven – het is nu of nooit in huisartsenland, als wij er weer bekaaid afkomen, blijft alleen nog buitenparlementaire actie over.