Een steeds grotere groep huisartsen is bezorgd. Zowel praktijkhouders als waarnemers maken zich zorgen over de vooruitzichten en het overeind houden van een goede eerste lijn. Afgelopen maanden zijn deze zorgen op meerdere kanalen geuit en deze beweging draagt de naam “Help de huisarts verzuipt”. Onze eerste actie was gezamenlijk een manifest opstellen met pijnpunten en aanbevelingen voor oplossingen (zie elders op deze site).

Een uitgebreide toelichting hier op volgt nog.