7: Vertrouwen

Vertrouwen van zorgverzekeraars in de professionaliteit van huisartsen moet weer de hoeksteen van het zorgsysteem worden De Nederlandse huisarts staat al meer dan honderd jaar voor goede, betaalbare, laagdrempelige en doelmatige zorg in Nederland. Voor slechts een...

8: Werk van anderen

Werk vanuit ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg mag de huisartsenzorg niet verdrukken “Bel de huisarts maar” is een gevleugelde kreet geworden. Daarmee lijkt en blíjkt de huisarts verantwoordelijk voor bijna alles te worden gemaakt. Ook collega artsen en...

9: Praktijkhouderschap

Het praktijkhouderschap is de hoeksteen van de huisartsenzorg: “WHY CHANGE A WINNING TEAM”? Een praktijkhoudende huisarts is voor een lange tijd verbonden met haar patiënten populatie. Terwijl de praktijkhouder een stoet aan zorgmedewerkers en...

10: Digitalisatie

Digitale eerstelijnszorg doelmatig implementeren ‘We gaan digitaal’ lijkt het motto voor de toekomst en wordt ook gezien als dé oplossing voor de hoge werklast binnen de (huisartsen)zorg. Dat het een onderdeel van de oplossing voor de toekomst biedt spreekt voor...

Referenties

  Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen. H.P. Jung, Thomas Jung et al. Huisarts en Wetenschap, 16 februari 2016 (https://www.henw.org/artikelen/meer-tijd-voor-patienten-minder-verwijzingen) Huisartsen maken gemiddeld 59 uur per volledige werkweek (1 fte)....