Manifest

Daisy Pors, Isabel van Hövell-Ullmann, Derk Runhaar, Yoav Senft, Nico Terpstra, Hedwig Vos, Vanessa Huijbens   Praktijkhouders, HID(HA)’s en waarnemers maken zich zorgen over de toekomst van goede huisartsenzorg. Vele signalen op facebook, de media maar vooral  ook in...

2: Het beteugelen van de administratie

Initiatieven om de administratieve taken in de zorg te verminderen, waaronder de grote inspanning van ”het roer moet om”, blijken uiteindelijk niet tot afname van administratieve lasten te hebben geleid. Sterker nog: waar aan de ene kant een administratieve taak wordt...

3: Betaalbaarheid huisvesting voor huisartsen

Iedereen heeft een huisarts! Om een huisarts voor iedereen bereikbaar te houden, is het belangrijk dat elke regio een huisartsenpraktijk heeft. De huisarts van nu heeft een team achter zich staan. Dit team heeft haar eigen plek in de huisartsenpraktijk nodig. In het...

4: Avond-, Nacht-, en Weekenddiensten

Drastische aanpak van de Avond- Nacht- en Weekendzorg Bij het opstarten van ‘Help de Huisarts Verzuipt’, was een belangrijk pijnpunt, dat de volledige verantwoordelijkheid voor de avond-, nacht- en weekenddiensten (hierna ANW genoemd) uitsluitend bij de...

5: Verantwoordelijkheid ANW zorg

De noodzaak de ANW op korte termijn aan te pakken is groot. De last van de wekelijkse diensten die wordt ervaren het door het allergrootste deel van de praktijkhoudende huisartsen is enorm naast de overvolle dagelijkse agenda’s. Zij zijn genoodzaakt een deel van deze...

6: Een arbeidstijdenwet voor huisartsen?

Primum non Nocere Het beroep van huisarts is een “vrij beroep”. Dit suggereert dat wij niet aan regels gebonden zijn. Het tegendeel is het geval. Er is sprake van een bindende vertrouwensrelatie. De artsen-eed verplicht ons onze patiënten zo goed als wij kunnen te...