Actieweek en Malieveldmanifestatie 1 juli: juist nu is actie nodig

Actiedagen 27, 28, 29 en 30 juni:
Volop ruimte voor lokale en regionale initiatieven van praktijken, huisartsenposten en huisartsenorganisaties. We zorgen voor een social media campagne waar iedereen op kan inhaken. Iedereen kan straks gebruik maken van het actiemateriaal dat u binnenkort op de actiewebsite vindt.

 

Slotmanifestatie op vrijdag 1 juli:
De landelijke manifestatie op het Malieveld in Den Haag is het sluitstuk van de actieweek. Van 14 tot 16 uur komen we met zoveel mogelijk huisartsen en medewerkers bij elkaar.

Actieweek en Malieveldmanifestatie 1 juli: juist nu is actie nodig!

Van 27 juni tot en met 1 juli vragen we als huisartsen en huisartsenmedewerkers extra aandacht voor de druk op de huisartsenzorg. En we stellen wat er nodig is om de huisartsenzorg nu en in de toekomst te behouden. Iedereen die daaraan kan en wil bijdragen – vanuit de huisartsenzorg, andere zorgsectoren en vanuit onze patiënten – vragen we om met ons mee te doen. Want de huisartsenzorg is onmisbaar voor de hele zorg.

De actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’, ‘De bezorgde huisarts’ en de huisartsenverenigingen LHV en VPH hebben samen afgesproken om een landelijke manifestatie te organiseren op het Malieveld op vrijdagmiddag 1 juli. In de dagen daar voorafgaand willen we lokale en regionale initiatieven uitlichten, de meest urgente thema’s in de huisartsenzorg voor het voetlicht brengen, met verhalen van huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg over waar zij tegenaan lopen en wat er moet gebeuren. Samen kunnen we een sterk huisartsengeluid laten horen.

Waarom deze actieweek?

We zetten 4 thema’s centraal in deze actieweek:

  • Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein
  • Huisvestingsproblemen
  • Druk op de ANW-zorg
  • De noodzaak van meer tijd voor de patiënt

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren. Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel en vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog. Dat is een bedreiging voor het animo om als huisarts en in de huisartsenzorg te werken.

En dat terwijl de huisartsenzorg zo belangrijk is voor patiënten en zo’n cruciale schakel is in het hele zorgsysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg, daarom is het motto van de actieweek: “Iedereen een huisarts”. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

Waarom acties op dit moment?

De problemen zijn niet gisteren ontstaan en we weten ook dat ze niet morgen allemaal opgelost zullen zijn, maar we staan wel op een keerpunt. In de huisartsenzorg zitten veel huisartsen en medewerkers aan de grens van wat ze aankunnen of zijn al over die grens heen. Op dit moment worden nieuwe plannen gemaakt voor de zorg voor de komende jaren en worden de bijbehorende financiële middelen verdeeld. We willen in die plannen concrete stappen zien waarmee de druk op de huisartsenzorg op de korte en langere termijn wordt verlicht.

Er moeten concrete en afdwingbare afspraken komen, zodat we als huisartsen meer tijd voor het gesprek met onze patiënten krijgen en er geen nieuwe taken bij krijgen. En we willen duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein, zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden.

Meer informatie

We zijn bezig het programma van de manifestatie op vrijdagmiddag 1 juli vorm te geven. Het belooft een enerverende middag te worden. We hebben minister Kuipers uitgenodigd, zodat hij ons gezamenlijke, krachtige geluid kan horen en kan aangeven wat hij gaat doen om de huisartsenzorg te behouden.

In aanloop naar de actieweek werken we de concrete thema’s en eisen verder uit. Ook zullen we zorgen voor campagnematerialen voor iedereen die mee wil doen aan deze acties, vanuit de eigen praktijk, regio en/of op het Malieveld.

Houd de berichtgeving van de organiserende partijen de komende weken dus in de gaten en doe mee!

Zelf aandacht besteden aan de actieweek via social media? Gebruik #iedereeneenhuisarts

Email

info@helpdehuisartsverzuipt.nl