Het praktijkhouderschap is de hoeksteen van de huisartsenzorg: “WHY CHANGE A WINNING TEAM”?

Een praktijkhoudende huisarts is voor een lange tijd verbonden met haar patiënten populatie. Terwijl de praktijkhouder een stoet aan zorgmedewerkers en professionals in de wijk aan zich voorbij ziet trekken, blijft de vaste huisarts een continue factor in het leven van haar patiënten. Deze continuïteit is veel waard: mensen leven langer met dezelfde huisarts. Dit komt door de vertrouwensband. Een vertrouwde dokter herkent ernstige ziektes eerder en zal meer worden toevertrouwd. De eigen dokter kan beter maatwerk leveren en dat zorgt weer voor betere therapietrouw en dús voor betere resultaten van de behandeling. Daarnaast blijkt het gemakkelijker om adviezen accepteren van de eigen huisarts die men al jaren kent, bijvoorbeeld om te stoppen met roken.6

Aan de andere kant kan de praktijkhoudende huisarts ook het aanbod van zorg in de praktijk op maat van de behoeftes van de eigen populatie aanpassen. Door goed naar de populatie te kijken  kan worden besloten hulpverleners in de praktijk te laten werken die nodig zijn voor de situatie van de patienten in de wijk. Ook de samenwerking in de wijk kan worden afgestemd op wat deze populatie nodig heeft en dat is belangrijk voor continuïteit en de kwaliteit van zorg.

Commerciële partijen hebben in het recente verleden pogingen gedaan dit maatwerk te leveren. Het bleek een catastrofe en dat is niet zo gek. De kleinschaligheid en de persoonlijke betrokkenheid máken de succesformule van de huisarts.