Vertrouwen van zorgverzekeraars in de professionaliteit van huisartsen moet weer de hoeksteen van het zorgsysteem worden

De Nederlandse huisarts staat al meer dan honderd jaar voor goede, betaalbare, laagdrempelige en doelmatige zorg in Nederland. Voor slechts een fractie van de zorgkosten (<5%) lost de huisarts meer dan 90% van alle vragen van onze patiënten op. Weinig reden dus om te twijfelen aan de integriteit van de huisartsen. De huisarts kent haar patiënten hun voorgeschiedenis, hun zorgen en hun context. Een kritische houding van de zorgverzekeraar ten aanzien van verleende zorg is goed. Op dit moment is echter sprake van een situatie, waarin, voor zowel de  patiënten als de huisartsen, een ontmoedigingsbeleid is opgetuigd waaruit een grote mate van wantrouwen blijkt. Met een woud aan formulieren en toegangseisen lijken zorgverzekeraars de keuzes die de dokter mag maken steeds vaker te willen bepalen. Dit is schadelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg. Het staat de onafhankelijke en op wetenschappelijke basis gestoelde besluitvorming van de dokter in de weg. De huisarts is er niet om (al dan niet samen met de patiënt) de verzekeraar een poot uit te draaien.  Wij willen naar eer en geweten kwalitatief goede zorg voor de patiënt kunnen leveren op basis van de wetenschappelijke kennis die wij tijdens onze opleiding hebben vergaard en jaarlijks blijven onderhouden.