Primum non Nocere

Het beroep van huisarts is een “vrij beroep”. Dit suggereert dat wij niet aan regels gebonden zijn. Het tegendeel is het geval. Er is sprake van een bindende vertrouwensrelatie. De artsen-eed verplicht ons onze patiënten zo goed als wij kunnen te behandelen. Daarnaast zijn wij verplicht ons bij te scholen. Boven alles, dienen wij te allen tijde onze patiënten te behoeden voor schade: “primum non nocere” in het Latijn. Dit alles vindt plaats onder een toeziend oog van de tuchtrechter die de kwaliteit van onze zorg nauwlettend in de gaten houdt.

Waarom een piloot wel en een dokter niet?

Wij vinden het dan ook logisch dat er niet alleen richtlijnen zijn, die ons helpen in de behandelkeuzes die we maken, maar ook een richtlijn is die ons handvatten geeft over gezonde werktijden: een richtlijn voor de dokter zelf. Een richtlijn het maximaal aantal uren die een arts zou mogen werken en moeten rusten  zou een onderdeel van onze professionaliteit moeten zijn omdát wij een vrij beroep zijn. Een richtlijn die patienten en artsen beschermt. Zo vanzelfsprekend als het is dat een verkeersvlieger met 350 man aan boord, een dutje heeft gedaan voor hij opstijgt, zo vanzelfsprekend moet het zijn dat een huisarts die over duizenden tot zelfs honderdduizenden mensen moet waken, niet een 15-urige werkdag in hoog tempo heeft volbracht om de volgende dag ook weer in de praktijk paraat te staan. Dit is dan ook een oproep aan het Nederlands Huisartsengenootschap om op basis van de brede wetenschappelijke kennis die hierover beschikbaar is, aan de slag te gaan voor een degelijke richtlijn. Iedere Nederlander verdient niet zomaar een huisarts, iedere Nederlander verdient een uitgeruste huisarts: primum non nocere!