De noodzaak de ANW op korte termijn aan te pakken is groot. De last van de wekelijkse diensten die wordt ervaren het door het allergrootste deel van de praktijkhoudende huisartsen is enorm naast de overvolle dagelijkse agenda’s. Zij zijn genoodzaakt een deel van deze diensten tegen niet marktconforme maar toch wel onderhandelbare tarieven te verkopen waar tegelijkertijd deze tarieven voor de praktijkhoudende huisarts zelf verre van marktconform zijn en al jaren niet onderhandelbaar.

Door het praktijkhouderschap los te koppelen van deze dienstverplichting zal het juk van de diensten wegvallen en de werkdruk enorm verlagen.  Er zal dan ook een andere organisatievorm in het leven moeten komen om in de avond nacht en weekenden eerste lijn (huisartsen) spoedzorg garanderen.

Spoedzorg kan door huisartsen, maar ook door basisartsen en specialisten ouderen-geneeskunde worden verricht. Het is aan de NZA en de zorgverzekeraar om deze verantwoordelijkheid weer op te pakken en samen met de huis- en andere artsen een passend tarief vast te stellen.

Linksom of rechtsom, is het essentieel dat er veranderingen plaats vinden om de ANW belasting eerlijker te benaderen. Niets doen is inmiddels geen optie meer!