Drastische aanpak van de Avond- Nacht- en Weekendzorg

Bij het opstarten van ‘Help de Huisarts Verzuipt’, was een belangrijk pijnpunt, dat de volledige verantwoordelijkheid voor de avond-, nacht- en weekenddiensten (hierna ANW genoemd) uitsluitend bij de praktijkhoudende huisartsen ligt.

Dit betekent dat alle huisartsen met een eigen praktijk verplicht zijn het rooster sluitend in te vullen voor de huisartsenpost in hun regio. Waarnemende huisartsen nemen gelukkig veel van deze diensten van praktijkhoudende huisartsen waar. Anders zou de huisartsenzorg waarschijnlijk al veel eerder kopje onder zijn gegaan. Zij zijn dit echter niet verplicht. In principe hoeven waarnemende huisartsen uitsluitend het aantal diensten te doen dat nodig is voor herregistratie en dat is maar een heel klein deel van het totaal aantal diensten op de huisartsenposten.

De belasting aan uren in de ANW neemt steeds verder toe.

Dit komt omdat het aantal huisartsen met een eigen praktijk naar verhouding daalt. Steeds vaker omdat opvolging van collega-huisartsen niet lukt. Patiënten worden dan noodgedwongen  verdeeld over achterblijvende collega-huisartsen. Daarnaast is het aantal patiënten dat jaarlijks in de ANW contact opneemt met de huisartsenposten bijna grenzeloos toegenomen, sinds de oprichting van de huisartsenposten aan het begin van deze eeuw. Dat betekent uiteindelijk: meer dokters per dienst.

Ontkoppelen als oplossing

Het loskoppelen van de ANW-verplichting voor praktijkhouders heeft een aantal grote voordelen die opwegen tegen de nadelen ervan. De huidige veelal overbelaste praktijkhouders worden hiermee beschermd tegen onwerkbare roosters en het verloren gaan van vakantie en rusttijden. Het biedt hen meer  flexibiliteit om huisartsenzorg overdagzo goed als het nog gaat op te vangen. Ook als het aantal vaste huisartsen in de regio afneemt. Jonge huisartsen zullen de stap naar het praktijkhouderschap hopelijk toch eerder overwegen wanneer daar geen verplichte diensten meer bij horen. Bovendien hangen ook de onzekere vooruitzichten over de toekomst van deze dienstbelasting  dan niet meer als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. Wij hopen natuurlijk dat dit voor jonge collega’s net het laatste zetje is om de allerbeste beslissing te nemen: collega praktijkhouder worden!