Iedereen heeft een huisarts! Om een huisarts voor iedereen bereikbaar te houden, is het belangrijk dat elke regio een huisartsenpraktijk heeft. De huisarts van nu heeft een team achter zich staan. Dit team heeft haar eigen plek in de huisartsenpraktijk nodig.

In het normale bedrijfsleven zou dit betekenen dat een ondernemer op zoek gaat naar passende huisvesting. Wanneer deze duurder uitvalt in een krappe (dure) vastgoed-markt, kan de ondernemer de toegenomen kosten voor huisvesting doorberekenen aan zijn klanten. Huisartsen kunnen dit niet.

Huisvesting wordt bekostigd vanuit de zogenaamde “inschrijftarieven”: het abonnement op uw huisarts, waarvan bijvoorbeeld ook ondersteunend personeel, computers en telefooncentrales worden betaald. Het deel van dit inschrijftarief dat bestemd is voor huisvesting wordt al jaren niet of nauwelijks aangepast aan de enorme stijging van vastgoedprijzen van de afgelopen jaren.

Zo zitten steeds meer huisartsen klem. Er moet steeds meer zorg  verleend moet worden in huisvesting die vak veel en veel te krap is geworden. Het is essentieel dat huisvesting voor de eerste lijn gewaarborgd wordt.

Dit betekent dat:

  1. Huisvesting wordt bekostigd vanuit het inschrijftarief. Tarieven dienen hiertoe mee te groeien met de vastgoedmarkt.
  2. Een huisarts niet op straat kan worden gezet wanneer nog geen passende vervangende huisvesting is gevonden; patiëntenzorg móet altijd door kunnen blijven gaan.
  3. De (lokale) overheid een leveringsplicht heeft voor passende vierkante meters en een betaalbaar tarief conform LHV richtlijnen, wanneer ruimte in de gemeente ontbreekt, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een leegstaand openbaar gebouw of bouwgrond.
  4. Huisartsen die door krapte op de markt, zoals in de Randstad, noodgedwongen voor hogere huisvestingskosten dan 10% van de totale omzet van de praktijk worden gesteld, hiervoor financieel, op maat, worden gecompenseerd. Faillissement van een huisarts, die geen invloed heeft op inkomen uit vastgestelde tarieven, noch op uitgaven aan huisvesting, is onaanvaardbaar. Wij hopen dat de kans op deze noodgreep kleiner wordt, wanneer huisvesting van eerstelijns huisartsenzorg verplicht en niet vrijblijvend op de agenda staat.