5: Verantwoordelijkheid ANW zorg

De noodzaak de ANW op korte termijn aan te pakken is groot. De last van de wekelijkse diensten die wordt ervaren het door het allergrootste deel van de praktijkhoudende huisartsen is enorm naast de overvolle dagelijkse agenda’s. Zij zijn genoodzaakt een deel van deze...

6: Een arbeidstijdenwet voor huisartsen?

Primum non Nocere Het beroep van huisarts is een “vrij beroep”. Dit suggereert dat wij niet aan regels gebonden zijn. Het tegendeel is het geval. Er is sprake van een bindende vertrouwensrelatie. De artsen-eed verplicht ons onze patiënten zo goed als wij kunnen te...

7: Vertrouwen

Vertrouwen van zorgverzekeraars in de professionaliteit van huisartsen moet weer de hoeksteen van het zorgsysteem worden De Nederlandse huisarts staat al meer dan honderd jaar voor goede, betaalbare, laagdrempelige en doelmatige zorg in Nederland. Voor slechts een...

8: Werk van anderen

Werk vanuit ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg mag de huisartsenzorg niet verdrukken “Bel de huisarts maar” is een gevleugelde kreet geworden. Daarmee lijkt en blíjkt de huisarts verantwoordelijk voor bijna alles te worden gemaakt. Ook collega artsen en...

9: Praktijkhouderschap

Het praktijkhouderschap is de hoeksteen van de huisartsenzorg: “WHY CHANGE A WINNING TEAM”? Een praktijkhoudende huisarts is voor een lange tijd verbonden met haar patiënten populatie. Terwijl de praktijkhouder een stoet aan zorgmedewerkers en...