Initiatieven om de administratieve taken in de zorg te verminderen, waaronder de grote inspanning van ”het roer moet om”, blijken uiteindelijk niet tot afname van administratieve lasten te hebben geleid. Sterker nog: waar aan de ene kant een administratieve taak wordt opgeheven komen aan de andere kant minstens twee nieuwe administratieve taken als paddestoelen uit de grond. De nieuw voorgestelde Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA) is er zo één. Deze meld- en vergunningsplichtig voor kleine zorgaanbieders gebiedt huisartsen een jaarverantwoording af te leggen. Wat ons betreft een verspilling van de vele (duizenden) uren die hier jaarlijks aan verloren zullen gaan. Het verleden heeft immers geleerd dat huisartsen doorgaans verstandig met hun budget omgaan.

Huisartsen besteden gemiddeld 25 uur per week aan administratieve taken(2,3). Dit betekent dat een voltijd werkende huisarts met een eigen praktijk niet meer de gebruikelijke 5 dagen per week aan patiëntenzorg kan besteden. Iedereen kan zijn tijd tenslotte maar één keer gebruiken. Met de huidige (grote) tekorten in de zorg van zowel huisartsen als ondersteunend personeel zullen we keuzes móeten maken. Als huisartsen vinden wij de keuze  voor meer tijd en dus ook kwaliteit voor onze patiënten dan ook een logische keuze. Een keuze die de gezondheid en het welzijn van onze patiënten ten goede komt. Een lange termijn investering die zich ruim zal terugverdienen.  Met de vergrijzing die voorlopig nog blijft toenemen gaat dit niet om een luxe probleem maar harde noodzaak.

De administratielast kan en moet zo snel mogelijk omlaag, om de zorg voor patiënten binnen de huisartsenpraktijk te waarborgen.