Digitale eerstelijnszorg doelmatig implementeren

‘We gaan digitaal’ lijkt het motto voor de toekomst en wordt ook gezien als dé oplossing voor de hoge werklast binnen de (huisartsen)zorg. Dat het een onderdeel van de oplossing voor de toekomst biedt spreekt voor zich. Maar dat een digitaal middel ons laat zien dat mevrouw B. ineens heel anders loopt of meneer de V. toch heel ziek en vermoeid overkomt tijdens een gesprek is een gevaarlijk gok waar de meeste huisartsen zich dan ook niet aan zullen durven wagen.

Met digitale zorg lijkt het eenvoudig meer zorg(aanbod) te kunnen bieden. Maar de vraag is of dit aanbod van extra zorg leidt tot zorgvraag die nodig is of tot betere gezondheid van onze patiënten.

Als het gaat om zorgverlening, horen digitale diensten alleen te worden ingezet als ondersteuning ten behoeve van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg.

3 voorstellen:

  1. Goede onafhankelijke en kritische evaluatie van ontelbare digitale diensten op basis van duidelijke doelstellingen, die aansluiten bij de behoefte die bestaat vanuit zorgverleners.
  2. Niet meer naar digitale diensten te kijken als geschikte vervanging voor de tekorten in huisartsenzorg maar als ondersteunend middel om de kwaliteit van zorg te vergroten.
  3. Meer in te zetten op digitale diensten, die informatie stroomlijnen en de samenwerking tussen zorgverleners bevorderen. Digitale diensten die onnodige handelingen overbodig maken en administratieve taken, die wel noodzakelijk zijn, makkelijker en sneller maken.